Conjugaison / verbe "prendre"

A1 Sơ cấp khám phá

Prendre est un verbe qui se conjugue au présent avec 3 bases :

- je prends, tu prends, il/elle prend
- nous prenons, vous prenez
- ils/elles prennent
 

Bài tập thực hành

Thế còn ông/bà đặt món gì?

A1
8 bài tập
Nghe • Từ vựng (cuộc sống thường nhật / biểu thức lịch sự) • Ngữ pháp (nghi vấn, hỏi, động từ / thì hiện tại) • Liên văn hóa (giao tiếp / giao tiếp phi ngôn ngữ)