(Các) văn hóa / Tham gia vào cuộc trò chuyện

A1 Sơ cấp khám phá
Các chủ đề đầu tiên để bắt chuyện khi nói chuyện với ai đó lần đầu tiên là gì ? Khu phố, công việc, thói quen, chẳng hạn.
Ở đất nước của bạn, trong văn hóa của bạn, các chủ đề để bắt đầu cuộc trò chuyện là gì ? Chúng có giống nhau nếu bạn biết ít hoặc nhiều về người đối thoại của bạn ? Người ta có thảo luận chi tiết trong các cuộc trò chuyện đầu tiên không ? Có chủ đề cấm kỵ khó nói nào không ? Cái nhìn có quan trọng không ?

Chúng ta không tham gia vào cuộc trò chuyện theo cùng một cách với những người chúng ta biết hoặc gặp lần đầu tiên hoặc lần thứ hai. « tu » (« te », « ton », « ta », « tes ») nhanh chóng được sử dụng giữa những người dưới 30 tuổi, nhưng « vous » (« votre », « vos ») là bắt buộc trong tình huống chính thức.
Hơn nữa, với những người lớn tuổi, « vous » là thông lệ, trong khi với những người trẻ hơn hoặc những người cùng tuổi, có thể nói « tu », ngay cả khi bạn không biết rõ về nhau. Ánh mắt nhìn về phía mắt của người đối thoại, cử chỉ, khoảng cách lớn hoặc nhỏ hơn giữa hai người cũng thể hiện thông tin (thông cảm, nhút nhát, sợ hãi).
Phương cách để bắt đầu cuộc trò chuyện hoặc nói về một chủ đề mới phụ thuộc hoàn toàn vào mối quan hệ giữa mọi người và tình huống. Không có những công thức cho sẵn.

Đối với cuộc họp đầu tiên, người đó có thể được hỏi liệu họ có sống trong khu phố không, họ có làm việc không và nếu có, trong lĩnh vực nào. Chúng ta có thể nói về bầu không khí của khu phố, nơi làm việc, thói quen của nó trong cửa hàng, quán cà phê hoặc nhà hàng. Ở nơi công cộng, người ta có thể đặt câu hỏi về những gì đang xảy ra, nói về thói quen thường xuyên của nơi này, thể hiện cảm giác chung. Chúng ta không đặt những câu hỏi quá chính xác nếu chúng ta cảm thấy người đối thoại trả lời quá ngắn. Chúng ta không hỏi về tiền lương; chúng ta không nói về tôn giáo, chính trị, tình dục.

Sau đó hoặc trong một cuộc họp mới, chúng ta có thể hỏi người đó xem họ có khẻo không, nói về thời tiết và nhờ họ cho một điều chỉ dẫn hoặc một lời khuyên.

Để biết thêm thông tin:

Bài tập thực hành

Femme affichant une pétition

Văn hóa: bắt đầu cuộc nói chuyện

A1
4 bài tập
Xem • Nghe • Liên văn hóa (giao tiếp / những trao đổi đầu tiên)