Bạn không biết trình độ của mình?

Hãy dành vài phút để làm bài kiểm tra 14 câu hỏi của chúng tôi và tìm hiểu trình độ nghe hiểu bằng tiếng Pháp của bạn.

Học tiếng Pháp

Học tiếng Pháp với TV5MONDE là gì?

Đây là trang web miễn phí và tương tác để học tiếng Pháp từ video, chương trình và báo cáo tin tức. Chọn từ hơn 2000 bài tập trực tuyến và cải thiện khả năng đọc hiểu bằng tiếng Pháp của bạn, từ sơ cấp đến nâng cao.

Đề xuất

Đối tác