Phát âm: luyến nguyên âm

Disponible jusqu'au
31/12/2023
Regardez la vidéo et choisissez la bonne réponse.
Hãy xem đoạn video sau và chọn câu trả lời đúng.
PC-Repas-Preparer-Prononciation-EnchainementVocalique-OrangeStarac-Video
Đúng
Người ta thấy một khu chợ.
Đó là một đoạn trích trong clip.
Người ta nghe thấy "Tu as volé l'orange".
Sai
Tất cả các nhân vật đều mặc quần áo màu đen.
Ở đầu đoạn video, ai đấy đã lấy một quả cà chua.
Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
nbOk câu sắp xếp đúng trên nb câu

Chú ý

Rất tốt