Ngữ pháp: các động từ “aller“ và “venir“

Disponible jusqu'au
31/12/2023
Regardez la vidéo et choisissez la bonne réponse.
Hãy xem đoạn video sau và chọn câu trả lời đúng.

PC-Logement-ContactVoisin-Gram-AllerVenir-MoussaTaxi-Video
Cảnh tượng này diễn ra ngoài phố.
Vrai
Faux
Người đàn ông đang nói không biết cô gái trẻ.
Vrai
Faux
Cô gái trẻ sẽ sớm rời đi.
Vrai
Faux
Người đàn ông muốn ở nhà với bạn mình Moussa.
Vrai
Faux
Cô gái trẻ không bằng lòng.
Vrai
Faux
Valérie Collige, Université catholique de Louvain
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu

Chú ý

Rất tốt